HotelBuddy

Teenused

Analüüs, Arendus, Konsultatsioon

Külastajasõbralik digitaalne hotelliassistent

Hotelbuddy on terviklahendus hotellide asjaajamise digitaliseerimiseks ning sujuva külastajakogemuse pakkumiseks.

Ülevaade

Hotelbuddy asutaja Hannes soovis luua hotellidele digitaalse kontaktivaba assistendi, kelle abil saaks hotellid pakkuda terviklikku kliendikogemust — alustades toa ning teenuste broneerimisest, lõpetades toateeninduse tellimise ja check-out protseduuridega.

Selleks otsis ta arenduspartnerit, kes ei teeks vaid soovitud tööd ära, vaid mõtleks toote edasiarendamisel aktiivselt kaasa, oleks võimeline end läbi närima kõigist ettetulevatest väljakutsetest ning kelle peale saaks igal juhul kindel olla.

Hannese otsingute vastuseks oli Snowhoundi meeskond, kelle plussina tõi ta välja ka head isiklikku klappi. Viimane on just uute ideede põrgatamiseks ning loomingulise sünergia tekkeks eriti oluline.

Snowhound teostas kogu tarkvara arendustsükli tehnilisest analüüsist ning projekti planeerimisest kuni arendamise, testimise ja juurutamiseni. Lisaks toetasime klienti kolmandate osapoolte integratsioonide, lubade ning dokumentatsiooni kordaajamisel. Kaasasime ka kliendi ja aitasime neil juurutada sprintide metoodikas tööd planeerima, mis aitab rutiinse planeerimise ja tagasisidestamise teel mitmesuguseid projekte efektiivselt ellu viia.

Valminud lahendus on kaasaegne veebirakendus, mis koosneb mikroteenustele suunatud Java back-endist ning paarist Reactis kirjutatud front-end lahendusest. Lisaks on Hotelbuddy tihedalt integreeritud hulga väliste teenustega, mille tarbeks lõi Snowhound palju erinevaid integratsioone alates REST ja SOAP protokollidest ning lõpetades XML ja TCP/IP erilahendustega.

Töö tulemusel sündiski Hotelbuddy praegune lahendus, mis toimib hotelli meeskonna täieõigusliku liikmena. Kulisside taga seob Hotelbuddy kokku mitmed erinevad süsteemid, et pakkuda nii hotelli personalile kui külastajatele sujuvat kasutajakogemust — kõik asjad saavad kiirelt ning mugavalt aetud ühest kohast.

“Meie koostöö Snowhoundiga on olnud täis põnevaid väljakutseid, aga siiamaani oleme me koos suutnud need alati edukalt lahendada.”

Snowhoundi tiim on väga sõbralik, koostööaldis ja kommunikatsioon toimib hästi. Tähtaegadest peetakse kinni, mis on väga oluline!”

Hannes Mulla

Hotelbuddy.eu asutaja

Kadi Saadlo

Hotelbuddy.eu kaasasutaja

Tehnoloogiad

Java

Spring

PostgreSQL

React

Material UI

Typescript

Flyway

Kõlab hästi? Räägi meile oma ideest ja viime selle koos ellu.

Menüü